• >
  • Apie projektą
Apie projektą

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa „JUNGTINIS MIESTO DRĖGNŲ TERITORIJŲ VALDYMAS LATVIJOS IR LIETUVOS PASIENIO REGIONE“

Nr. LLI-472

Urb-Area

Programą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas (ERPF).

ERPF finansavimas: 319 719,36 EUR

Programos svetainė www.latlit.eu

Oficiali ES svetainė www.europa.eu

Ir tvenkiniai, ir jų apylinkės bus išvalyti nuo šiukšlių, o apaugusios nendrės ir krūmai bus pašalinti. Tikimasi, kad tvenkinių ir jų krantų valymas suteiks impulsą šlapynių gamtai atsinaujinti.
Valdant lankytojų srautus ir mažinant gamtos trikdymą, lankytojams bus įrengti takai ir suolai. Taip pat lankytojai nuotoliniu būdu galės stebėti šlapynių rūšis: čia bus įrengtos lauko vaizdo kameros, o Latgalos zoologijos sodo ir Anykščių turizmo ir verslo centro informacinėse patalpose ekranuose bus galima pamatyti vaizdo įrašus iš abiejų teritorijų. Lankytojai ir visi besidomintys galės naudotis informacija apie abi teritorijas, kokios rūšys jose gyvena ir koks jų vaidmuo pelkių biologinėje sistemoje, kaip su jomis elgtis. Vartotoju patogumui ta pačia informacija taip pat bus galima naudotis mobiliuosiuose įrenginiuose. 

Projektas skirtas natūralių ir pusiau natūralių miesto šlapynių ekosistemų tvarkymui dviejose kaimyninėse pasienio teritorijose – Daugpilyje (Latvija) ir Anykščiuose (Lietuvoje). Abi savivaldybės susiduria su nepakankamu atsakingų institucijų ir gyventojų supratimu apie miesto šlapynių ekosistemų svarbą natūraliai pusiausvyrai. Projektu siekiama sukurti novatorišką ir veiksmingą požiūrį į bendrą tarpvalstybinį miesto šlapynių valdymą. Jo metu bus tvarkomos dvi miesto šlapynės – tvenkiniai Latgalos zoologijos sodo teritorijoje Daugpilyje ir Žaliasis tvenkinys Anykščiuose. Bus inventorizuota abiejų šlapynių biologinė įvairovė, sukurtas bendras veiksmų planas su rekomendacijomis ir priemonėmis būsimam miesto šlapynių išsaugojimui.

Abu partneriai taip pat organizuos aplinkosauginio švietimo užsiėmimus plačiajai visuomenei – vaikams, mokiniams, studentams ir visiems gamtos mylėtojams. Vyks bendros paskaitos, kuriami e-katalogai, vaizdo ir filmuota medžiaga. Norint suvaldyti lankytojų srautus ir išvengti per didelio jų kiekio Latgalos zoologijos sodo ir Anykščių Žaliojo tvenkinio teritorijos prieigose bus įrengti lankytojų skaitikliai. Be to, Latgalos zoologijos sode viešajai tvarkai stebėti bus įrengtos apsaugos kameros. Jos bus prijungtos prie Daugpilio miesto vaizdo stebėjimo sistemos, kurią valdo savivaldybės policija. Tikimasi, kad po projekto kasmet apie 15 000 žmonių panaudos projekto rezultatus Daugpilyje ir Anykščiuose.

____________________________________________________________________________________________________________

Šis svetainė parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio svetainė turinį atsako Daugpilio miesto taryba. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.