• >
  • Apie projektą
Apie projektą

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektas „JUNGTINIS MIESTO DRĖGNŲ TERITORIJŲ VALDYMAS LATVIJOS IR LIETUVOS PASIENIO REGIONE“

Nr. LLI-472

Urb-Area

Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas – 319 700 EUR

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – Spalio, 2020 – Rugsėjis, 2022

Projekto vykdytojas: Daugpilio miesto taryba

Projekto partneris: Anykščių rajono savivaldybės administracija

Programos svetainė www.latlit.eu

Oficiali ES svetainė www.europa.eu

Ir tvenkiniai, ir jų apylinkės išvalyti nuo šiukšlių, o apaugusios nendrės ir krūmai pašalinti. Tikimasi, kad tvenkinių ir jų krantų valymas suteiks impulsą šlapynių gamtai atsinaujinti.
Valdant lankytojų srautus ir mažinant gamtos trikdymą, lankytojams įrengti takai ir suolai. Taip pat lankytojai nuotoliniu būdu gali stebėti šlapynių rūšis: įrengtos lauko vaizdo kameros, o Latgalos zoologijos sodo ir Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro patalpose esančiuose ekranuose galima pamatyti vaizdo įrašus iš abiejų teritorijų. Lankytojai ir visi besidomintys gali naudotis informacija apie abi teritorijas, kokios rūšys jose gyvena ir koks jų vaidmuo pelkių biologinėje sistemoje, kaip su jomis elgtis. Vartotoju patogumui ta pačia informacija taip pat galima naudotis mobiliuosiuose įrenginiuose. 

Projektas skirtas natūralių ir pusiau natūralių miesto šlapynių ekosistemų tvarkymui dviejose kaimyninėse pasienio teritorijose – Daugpilyje (Latvija) ir Anykščiuose (Lietuvoje). Abi savivaldybės susiduria su nepakankamu atsakingų institucijų ir gyventojų supratimu apie miesto šlapynių ekosistemų svarbą natūraliai pusiausvyrai. Projektu siekiama sukurti novatorišką ir veiksmingą požiūrį į bendrą tarpvalstybinį miesto šlapynių valdymą. Jo metu sutvarkytos dvi miesto šlapynės – tvenkiniai Latgalos zoologijos sodo teritorijoje Daugpilyje ir Žaliasis ežerėlis Anykščiuose. Inventorizuota abiejų šlapynių biologinė įvairovė, sukurtas bendras veiksmų planas su rekomendacijomis ir priemonėmis būsimam miesto šlapynių išsaugojimui.

Abu partneriai taip pat organizavo aplinkosauginio švietimo užsiėmimus plačiajai visuomenei – vaikams, mokiniams, studentams ir visiems gamtos mylėtojams. Vyko bendros paskaitos, sukurtas e-katalogas, vaizdo ir filmuota medžiaga. Norint suvaldyti lankytojų srautus ir išvengti per didelio jų kiekio Latgalos zoologijos sodo ir Anykščių Žaliojo ežerėlio teritorijos prieigose įrengti lankytojų skaitikliai. Be to, Latgalos zoologijos sode viešajai tvarkai stebėti įrengtos apsaugos kameros. Jos prijungtos prie Daugpilio miesto vaizdo stebėjimo sistemos, kurią valdo savivaldybės policija. Tikimasi, kad po projekto kasmet apie 15 000 žmonių pasinaudos projekto rezultatais Daugpilyje ir Anykščiuose.

Apie projektą – https://2014-2020.latlit.eu/joint-management-of-urban-wetland-areas-in-border-region-latvia-lithuania/

____________________________________________________________________________________________________________

Šis svetainė parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio svetainė turinį atsako Daugpilio miesto taryba. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.