Nendrinė vištelė

Nendrinė vištelė

Santykinai reta rūšis, perinti tankiai apaugusiuose tvenkiniuose ir ežeruose. Lietuvoje nereta. Žiemoja nedideliais būreliais, paprastai apgyvendintose vietovėse arba miestuose, kuriuose yra neužšalančių vandens telkinių. Kojos ryškiai geltonos, su ilgomis pėdomis, be plaukimo plėvių. Ilgi pirštai tinka vaikščioti ant minkštos, netolygios žemės (dumblo) ir vandens paviršiaus augmenijos. Baltos spalvos apatinės plunksnos dažnai matomos, kai paukštis plaukia.