Žaliųjų varlių rūšių kompleksas

Žaliųjų varlių rūšių kompleksas

Šis rūšių kompleksas apima dvi Latvijoje ir Lietuvoje paplitusias rūšis (mažoji kūdrinė varlė – P. lessonae, didžioji kūdrinė varlė – P. esculentus) ir vieną retesnę rūšį (ežerinė varlė – P. ridibundus), kurios kryžminasi tarpusavyje ir sudaro mišrias populiacijas. Gyvena daugiausia vandens telkiniuose ir jų artimiausioje kaimynystėje, rečiau gali būti aptinkamos ir drėgnose sausumos buveinėse. Žaliosios varlės – vieninteliai mūsų regiono varliagyviai su išoriniais rezonatoriais, kurie yra matomi burnos kampuose, ir  išsipučia patinams kvarkiant. Varlės daugiausia maitinasi pakrantės zonoje gyvenančiais mažais sausumos bestuburiais (vabzdžiais, jų lervomis, vorais, šliužais ir pan.). Dauginasi gegužės mėnesį, nors patinų kvarkimas gali būti girdimas net iki rudens. Svarbus maisto objektas daugeliui žinduolių, paukščių, roplių (pvz., žalčiams).