Putnu vērošana tiešraidē

Ir pieejamas 3 tīmekļa kameras tiešsaistes putnu vērošanai

Elektroniskais katalogs

Izpētiet mitrāju bioloģisko daudzveidību

Elektroniskais katalogs

Izpētiet mitrāju bioloģisko daudzveidību

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu un efektīvu pieeju kopīgai pilsētu mitrāju pārrobežu pārvaldībai divās pilsētās Daugavpilī (Latvijā) un Anīkščos (Lietuvā)

Projektu finansē

Pilsētvides mitrāju pārvaldība
Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā
(Urb-Area), projekts nr. LLI-472