• >
  • Privātuma paziņojums
Privātuma paziņojums

Pēdējoreiz atjaunināts 18.03.2022
Spēkā stāšanās datums 18.03.2022

Mēs, Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, kā Pārzinis (adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, Latgales LV-5401, Latvija, kontaktpersona: Olga Tolmačova.  e-pasts: olga.tolmacova@daugavpils.lv, tālrunis: +371 65404225, saziņa ar datu aizsardzības speciālistu: dati@daugavpils.lv)  informējam par personas datu apstrādi, ko veicam, izmantojot mūsu tīmekļa vietni https://urbanwetland.eu/ (turpmāk – Vietne). 

Apmeklējot šo vietni, jūs apliecināt, ka esat informēts par savu personas datu apstrādi saskaņā ar šajā privātuma paziņojumā minētajiem apstrādes nolūkiem un attiecīgajiem tiesiskajiem pamatiem. Mēs jebkurā laikā varam mainīt šo privātuma paziņojumu, iepriekš par to nebrīdinot. Aktuālais privātuma paziņojums stājas spēkā ar tā publicēšanas brīdi. Iesakām periodiski pārskatīt šo lapu.

Kā mēs izmantojam jūsu informāciju

Vietne darbojas kā tiešsaistes vides pētījumu materiālu krātuve. Apmeklējot vietni, Jūs varat  aplūkot materiālus kā apmeklētājs, pievienot materiālus kā pētnieks, pārskatīt pievienotos materiālus kā eksperts. Par katru no šīm grupām mēs apkoposim informāciju atšķirīgi un darīsim to šādiem mērķiem:

1. apmeklētāji – informācija par Jums mūsu vietnē netiek vākta. Tomēr, ja Jūs izmantosiet vietnē pieejamos trešo pušu tiešsaistes pakalpojumus: Youtube klipu atskaņošana, poga „Like”, vai dalīšanās ar vietnes materiāla saiti kādā no sociālajiem tīkliem: uzskaitījums, tad šo pakalpojumu serveri var apstrādāt Jūsu datus saskaņā ar savu Privātuma politiku;

2. pētnieki – papildus vietnes aplūkošanai, Jūs varat iesniegt savus pētījumu materiālus, kuriem pievienosiet savus personas datus – vārds, e-pasts, tālruņa numurs, ko mēs apstrādāsim (ievāksim, uzkrāsim, apkoposim, pārskatīsim, dzēsīsim) ar nolūku(1) projekta ietvaros sekot sabiedrisko pētnieku darbībai, pārbaudīt un apkopot iesniegtos vides materiālus, nepieciešamības gadījumā sazināties ar Jums. Šos personas datus mums jāapstrādā projekta pārskatabildībai, tiesiskais pamats apstrādei – juridisks pienākums un/vai pārziņa oficiālās pilnvaras. Tie nebūs pieejami publiski, apstrādās tikai weblapas administratori un eksperti.
Ja Jūs, kā pētnieks, vēlaties, lai pie Jūsu iesniegtā materiāla publikācijas visiem apmeklētājiem būtu redzams Jūsu vārds, lūdzu, iesniegšanas anketā atzīmējiet piekrišanas lauku □ ar ķeksīti vai krustiņu. Tad šī informācija būs publiski pieejama visiem vietnes apmeklētājiem. Šos datus apstrādāsim ar nolūku(2) informēt vietnes apmeklētājus par materiāla autoru (tikai vārds) uz Jūsu piekrišanas pamata, ko varat pēc tam atsaukt, sazinoties ar Pārziņa kontaktpersonu.
Atgādinām, ka pētniekiem pašiem ir jāizņem no iesniegtajiem materiāliem (foto, video, audio) tajos esošie metadatni, kas var saturēt dažādu tehnisko informāciju. Metadati noteiktos apstākļos vai apvienojumā ar citiem datiem var būt arī Jūsu personas dati, kā piem. GPS koordinātes, laiks, vieta, u.c. Vietnes sistēma, administrācija un eksperti šos datus neapstrādā.

3. eksperti – papildus iepriekšminētajām lomām, Jūs varat autorizēties vietnes sistēmā, lai apstrādātu iesniegtos pētnieku materiālus. Lai nodrošinātu Jūsu piekļuvi vietnes sistēmai mēs apstrādāsim Jūsu personas datus – vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, ar nolūku(3) Jūs identificēt un autorizēt sistēmā, kā arī, auditēt Jūsu darbības un sazināties ar Jums, ja nepieciešams. Ekspertu dati publiski nebūs pieejami, tos apstrādās tikai vietnes administrācija un/vai citi eksperti, apstrādes pamats juridisks pienākums un/vai pārziņa oficiālās pilnvaras.

Vietnes sistēmā datus glabāsim 5 gadus pēc projekta realizācijas (pēc pēdējā maksājuma veikšanas), pēc termiņa beigām dati tiks droši izdzēsti. Ja mēs, kā Pārzinis, vēlēsimies izmantot Jūsu personas datus citiem mērķiem, mēs par to informēsim Jūs un, rīkosimies  atbilstoši jaunajiem nolūkiem ar attiecīgu tiesisko pamatu, ja vien saskaņā ar likumu mums nebūs jārīkojas citādi.

Informācija par administrēšanu

Vietnes administrēšanu (uzturēšana, atjaunošana) veic Apstrādātājs, kurš savstarpējā līguma ietvaros ir apņēmies ievērot un nodrošināt vietnes darbību atbilstoši ES un Latvijas likumdošanas prasībām personas datu apstrādes un IT drošības jomā.

Kā mēs koplietojam jūsu informāciju

Mēs nenodosim jūsu personas datus trešajām personām vai starptautiskajām organizācijām, izņemot gadījumos, kas minēti šajā privātuma paziņojumā. Jūsu personas dati netiks profilēti, kā arī, netiks pieņemti automatizēti lēmumi.

Jūsu tiesības

Atkarībā no spēkā esošajiem tiesību aktiem jums var būt tiesības piekļūt jūsu personas datiem, tos labot vai dzēst, saņemt savu personas datu kopijas, ierobežot vai iebilst pret jūsu datu aktīvu apstrādi, lūgt mums koplietot (nosūtīt) savu personisko informāciju citam subjektam, atsaukt jebkādu piekrišanu, ko jūs sniedzāt, lai apstrādātu jūsu datus, tiesības iesniegt sūdzību likumā paredzētajā kārtībā uzraugošajā iestādē un citas tiesības, kas var būt būtiskas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 

Lai šīs tiesības realizētu, var rakstīt mums dati@daugavpils.lv. 

Ņemiet vērā, ka, ja neļaujat mums apkopot vai apstrādāt vietnes darbībai nepieciešamos personas datus vai atsaucat piekrišanu tos apstrādāt vajadzīgajā nolūkā, Jūs, iespējams, nevarēsit piekļūt pakalpojumiem, kuriem jūsu informācija tika pieprasīta, vai izmantot tos.

Sīkdatnes

Mēs vietnē izmantojam divu veidu sīkdatnes – nepieciešamās (funkcionālās) un statistikās. Apmeklējot vietni, jūsu pārlūkprogramma tās saglabā. Nepieciešamās sīkdatnes ir obligātas un nav atslēdzamas, jo tās ir nodrošina vietnes pamatfunkcijas: vietnes valodas izvēli, sīkdatņu funkcionalitātes pieejamības pārbaudi un sīkdatņu piekrišanas statusu (funkcionālās/statistiskās) saglabāšanu, lietotāju autentifikāciju un redaktora paneļa iestatījumus. Šīs sīkdatnes neuzkrāj nekādus personiski identificējamus datus.

Mēs izmantojam arī trešo pušu sīkdatnes (statistiskās), kuras jūsu pārlūkprogrammā saglabā integrēto pakalpojumu sniedzēja Google (Youtube) servisi – kartes, video. Šīs sīkdatnes palīdz mums analizēt un saprast, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, saglabāt lietotāja vietnes iestatījumus un nodrošināt atbilstošu saturu. Statistikas sīkdatnes jūsu pārlūkprogrammā tiek saglabātas tikai ar jūsu piekrišanu. Jūs varat atteikties no šīm sīkdatnēm, taču tas var ietekmēt jūsu pārlūkošanas iespējas. Piemēram, ja neatļausiet Google Maps sīkdatnes, netiks precīzi attēlota karte; ja neatļausiet Youtube sīkdatnes, netiks rādīti informācijas tēmai pielāgoti video. Trešo pušu sīkdatņu lietošana noteikta servisu privātumā politikā, ar ko varat iepazīties šeit Google.  

Drošība

Jūsu informācijas drošība ir svarīga mums, un mēs izmantosim saprātīgus drošības pasākumus, lai novērstu jūsu informācijas zaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai nesankcionētu grozīšanu mūsu vietnes sistēmā. Tomēr, ņemot vērā IT videi raksturīgos riskus, mēs nevaram garantēt pilnīgu drošību un līdz ar to mēs nevaram nodrošināt vai garantēt drošību jebkurai informācijai, ko jūs mums nosūtāt, un, to darot, Jūs apzināties savu risku.

Trešo pušu saites un Jūsu informācijas izmantošana

Mūsu vietne var saturēt saites uz citām vietnēm, kuras mēs neuzturam. Šis privātuma paziņojums neattiecas uz trešo pušu darbībām, ieskaitot trešās personas, kas izmanto jebkuru tīmekļa vietni vai pakalpojumu, kas var būt pieejams, izmantojot saiti mūs vietnē. Mēs stingri iesakām pārskatīt katras apmeklētās vietnes privātuma politiku. Mēs nekontrolējam un neuzņemamies atbildību par saturu, privātuma politiku trešo pušu vietnēs vai pakalpojumos.

Sūdzības/datu aizsardzības speciālists

Ja jums ir kādi jautājumi vai sūdzības par mūsu rīcībā esošo personas datu apstrādi, jūs varat nosūtīt e-pasta ziņojumu mūsu datu aizsardzības speciālistam uz:
Daugavpils valstpilsētas pašvaldība, Krišjāņa Valdemāra 1, Daugavpils,
e-pasta adrese: dati@daugavpils.lv.
Mēs izskatīsim un atbildēsim uz Jūsu ziņojumu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.